Այսօր իմ Ծննդյան օրն է❤️Իմ ընկերները կարծում են,որ ոչ-ոք չի ՏԱՐԱԾԻ այս նկարը,քանի որ ես հաշմանդամ եմ😭
Loading...

Այսօր իմ Ծննդյան օրն է

Загрузка...

❤️

Загрузка...

Իմ ընկերները կարծում են,որ ոչ-ոք չի ՏԱՐԱԾԻ այս նկարը,քանի որ ես հաշմանդամ եմ

😭
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս. Ամեն

Загрузка...