Ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է 🙏🙏🙏
Loading...

Ամեն ինչ հնարավոր է նրա համար, ով հավատում է Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք

Загрузка...

յաւիտեանս. ԱմէնԱռակ Աստվածաշունչ կարդալու մասին
Մի մահամերձ գիտնականի մոտ քահանա են հրավիրում, որպեսզի վերջին հաղորդություն տա նրան: Գիտնականը տեսնելով քահանային, հավաքում է վերջին ուժերն ու հարցնում.
— Տեր Հայր արդյոք կարդացե՞լ եք իմ գրած հոդվածը երկրի գլոբալ տաքացման մասին:
— Ո՛չ,- պատասխանում է քահանան:
— Իսկ երկրի աղտոտվածության մասին նշանավոր հոդվածս:
— Ոչ, դա էլ չեմ կարդացել:
— Ափսոս, շատ մեծ բան եք կորցրել:
— Իսկ դու Աստվածաշունչ մատյանը՝ Աստծո <<աշխարհի արարման մասին հոդվածը >> կարդացե՞լ ես,-հարցնում է քահանան:
— Ոչ,-պատասխանում է գիտնականը:
— Քիչ հետո դու գնալու ես Աստծո մոտ և Նա հարցնելու է քեզ, արդյոք Աստվածաշունչ կարդացե՞լ ես, դու իհարկե կպատասխանես, որ ոչ, և Աստված կասի, որ դու շատ մեծ բան ես կորցրել, այն էլ անդարձ…

Загрузка...
loading...

Everything is possible for anyone who believes in our Father in heaven.
let thy name be holy;
Let your kingdom come.
let there be thy will;
as in heaven, and on earth;
Bread of ours
give us today.
And let us be proud of us,
as we leave
our debtors.
And don’t lead us into temptation,
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom
and power and glory
forever. About reading the All Au Bible

A dying scientist is invited to a priest to give him the last sacrament. Seeing the priest, the scientist gathers the last forces and asks:
Have you read my article on global warming?
‘No,’ replied the priest.

  • And my remarkable article about the country’s pollution.
  • No, I haven’t read that either.
  • Sorry, you have lost a great deal.
    “And have you read the Bible book, God’s article on the creation of the world,” the priest asks.
    ‘No,’ replied the scientist.
  • After a while you will go to God and He will ask you whether you have read the Bible, you will surely answer no, and God will say that you have lost a great deal, and that is irreversib
Загрузка...