Այս աղոթքը ուժ է տալիս. Աղոթեք առ Աստված
Loading...

Ասացեք այս աղոթքը անկեղծորեն եւ տեսեք այն որպես փաստ և արդյունը ձեզ երկար չի սպասեցնի:

«Արարիչ թող այս օրն օրհնված լինի առողջությամբ, մտքերի մաքրությամբ, ազատ լինի տագնապից և
հոգու հանգստությամբ:

Ես դատարկ անոթ եմ, որը պետք է լցնել
Եթե իմ հավատքը թույլ է, ուժեղացրու այն

Загрузка...

Իմ սերը փոքր է՝ խորացրու այն
Իմ պաշտպանությունը թույլ է, ուժեղացրու այն:

Իմ սիրտն անհանգիստ է, խաղաղություն բեր նրան
Իմ մտքերը փոքր են, այն դարձրու մաքուր

Իմ վախերը ուժեղ են, հեռացրու նրանք
Իմ հոգին հիվանդ , բուժիր այն

Վերցրու իմ ձեռքերը Արարիչ, ուժ ներշնչիր նրանց մեջ, հեռացրու ողջ ցավը որն իմ մեջ է, որպեսզի
իրականացնել այս օրվա պարտականությունները, հաղթահարել իմ թուլությունը, ձեռք բերել մտքի
պարզություն և իրականացնել իմ բոլոր հնարավորությունները :

Թույլ տուր ինձ հավատքով լցվել, որպեսզի հավատարիմ մնամ այն ամենին, ինչը լավ է անդրադառնում
իմ աշխատանքին,հանգստությանը և կյանքին:

Ամեն…

loading...

Say this prayer sincerely and see it as a fact and the result will not be long.

“Let the Creator of this day be blessed with health, purity of mind, free from anxiety and
with the peace of mind.

I’m an empty vessel that needs to be filled
If my faith is weak, strengthen it

Загрузка...

My love is small, deepen it
My defense is weak, strengthen it.

My heart is troubled, bring her peace
My thoughts are small, make it clean

My fears are strong, remove them
My soul is sick, heal it

Take my hands Creator, inspire strength in them, remove all the pain that is within me, so that
to carry out the duties of this day, to overcome my weakness, to gain thought
clarity and realize all my possibilities.

Allow Me to Be Faithful to Stay Loyal to Anything That Reflects Good
to my work, comfort, and life.

Every…

Загрузка...