Ապրելուս ամեն մի վայրկյանը առիթ է Աստծուն շնորհակալություն հայտնելու🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Տերն իմ լույսն է ու կյանքը, ումի՞ց վախենամ. Տերն իմ կյանքի ապավենն է, ումի՞ց ես դողամ:
Եթե իմ դեմ պատերազմ պատրաստվի, սիրտս չի սոսկա. եթե իմ դեմ ճակատամարտի ելնեն, միևնույն է, Տե՛ր, հույսս Քեզ վրա եմ դնելու:

Բարի լույս և օրհնյալ օր. Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերն ու ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ամենքիս սիրելի՛ բարեկամներ
Հայր մեր որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո.
եղիցին կամք քո.
որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ
տուր մեզ այսօր.

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք
մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:
Զի քո է արքայութիւն
եւ զօրութիւն եւ փառք
յաւիտեանս.
Ամեն

The Lord is my light and my life, whom shall I fear? The Lord is the support of my life, from whom do I tremble?
If a war is prepared against me, my heart will not be broken. If they go to war against me, it is the same, Lord, I will put my hope in You.

Good morning and blessed day. The love and service of the Lord Jesus Christ, dear friends of us all
Our Father who art in heaven,
I will be holy in your name.
Let your kingdom come.
let your will be done.
as the heavens and the earth.
Our preacher sighed
give us today

And let us be proud of ourselves.
as we leave
our debtors.
And lead us not into temptation.
but deliver us from evil.
For it is thy kingdom
and power and glory
forever
AmenPOSTED UNDERNEWS

Рубрикиkoks